Rekrutacja


Rekrutacja do przeszkoli

Strona Biura Edukacji

Rekrutacja dla dzieci nowych na rok szkolny 2019/2020, będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

Wydrukowany (wypełniony) z systemu lub wypełniony odręcznie wniosek należy podpisać i złożyć u dyrektora Przedszkola nr 327 w siedzibie placówki przy ul. J. Conrada 10a w dniach:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 9:00-14:00

WTOREK 14:00-17:00

CZWARTEK 8:00-14:00

W procesie rekrutacji uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia. Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając odpowiednie dokumenty.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie-wzór

Oświadczenie o wysokości dochodu – wzór

Oraz pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i samorządowych podanych na stronie:
ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI

Harmonogram Dni otwartych w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021

Aktualny harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021