Konkurs plastyczny „Maski Świata”

MASKI ŚWIATA”

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

 

  • Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina” w Warszawie.
  • Konkurs trwa od 01.2020r. do 21.02.2020r.
  • Technika, materiał i format pracy – Preferujemy prace przestrzenne.
  • Jury konkursu oceniać będzie: pomysłowość, estetykę, wrażenie artystyczne oraz wkład pracy dziecka w wykonanie maski.
  • Prace konkursowe powinny zawierać tzw. metryczkę z następującymi informacjami:
  1. imię i nazwisko oraz wiek dziecka – autora pracy
  2. nazwę grupy przedszkolnej
  3. nazwę i numer przedszkola

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie!