Nasze programy

Lp. Program Autor
1. Program wychowania przedszkolnego:

Program dla dzieci 3-,4-,5-letnich

Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała
Program dla dzieci 6-letnich Elżbieta Kordos
2. Edukacja przez ruch: Zbieram Badam Poszukuję. Dorota Dziamska
3. Wychowanie fizyczne w przedszkolu Kazimiera Wlaźnik
4. Program własny:

„Let’s say: Hello” – język angielski

Agnieszka Majewska
5. Klucz do uczenia się Galina Doyla, Nickolai Veraksa
6. Glottodydaktyka Bronisław Rocławski
7. Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska
8. Program własny:

Rosnę zdrowo na sportowo

 

Patrycja Drabarek