Opłaty

Informujemy, że z dniem 1 września 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XLIX/1205/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zniesione zostały opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. uchwala DOKUMENT do pobrania

Od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje również Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. zarzadzenie DOKUMENT do pobrania

Dzienna wysokość opłaty za posiłki, z których korzysta dziecko, wynika z zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Z dniem 1 października 2017 stawka za posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 10 zł dziennie. Opłata za posiłki pobierana jest z góry do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

System iPrzedszkole

Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: iprzedszkole.progman.pl

Rodzice otrzymują w przedszkolu nazwę użytkownika i hasło niezbędne do zalogowania się w systemie.

Informacji związanych z naliczaniem opłat za żywienie dziecka oraz radę rodziców udziela kierownik gospodarczy lub dyrektor przedszkola.

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina” w Warszawie, przy ul. J. Conrada 10a

Opłatę za żywienie należy dokonać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.  W przypadku zalegania z ww. opłatami zostaną naliczone odsetki. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenie .

Liczba posiłków, z których korzysta dziecko, wynika z zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka za posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 10,00 zł dziennie.

  • Stawka 10zł. tj. 100% 
  • śniadanie 3,00zł. tj. 30%
  • obiad 5,00zł. tj. 50%
  • podwieczorek 2,00zł. tj. 20%

Po aktywacji konta, rodzice mają możliwość zgłaszania nieobecności dziecka (najpóźniej danego dnia do godz. 9:00).

Opłaty za przedszkole przyjmowane będą na niżej wskazane konta bankowe

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

Odbiorca:

Przedszkole Nr 327

W treści przelewu należy wpisać:

Imię i nazwisko – np. Jaś Kowalski

Tytuł wpłaty – żywienie

Miesiąc, za który dokonywana jest wpłata – np. wrzesień 2016

KONTO:

City Bank Handlowy w Warszawie

55 1030 1508 0000 0005 5021 3052

 

OPŁATA ZA RADĘ RODZICÓW

W treści przelewu należy wpisać:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkola 327

Adres: J. Conrada 10 a, 01-922 Warszawa

Tytuł wpłaty – imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc, np. Jan Kowalski, Misie, wrzesień 2019

KONTO:

80 1160 2202 0000 0000 2274 97 44