Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 327

przewodniczący: Dorota Leśnik (email: radaprzedszkola327@gmail.com)

zastępca przewodniczącej: Ewelina Wieleba

sekretarz: Izabela Olczak

skarbnik: Izabella Szustakowska

komisja rewizyjna: Ewa Wygonna, Blanka Piątek, Agnieszka Krupińska