Ramowy rozkład dnia

GODZINY DZIAŁANIA DZIECI
6:30 – 8:20

 

 Schodzenie się dzieci:

Swobodna zabawa dzieci (gry i układanki dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne), rozmowy kierowane indywidualne lub w grupach, zabawy integracyjne, obserwacja dzieci.

8:00 – 8:30

 

Zabawy grupowe:

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe przy muzyce, utrwalanie piosenek, zabawy integracyjne.

8:45 – 9:00

 

 Śniadanie:

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, kształcenie nawyku kulturalnego, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9:00 – 10:00

 

 Zajęcia dydaktyczne:

Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową oraz wybranymi programami przedszkolnymi.

Kształtowanie kompetencji językowych-matematycznych -przyrodniczych, mowy i myślenia. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, motorykę małą, dużą.

10:00 – 10: 45

 

 Zabawy swobodne:

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci. Obserwacja dzieci.

II Śniadanie

Przygotowanie do wyjścia na dwór.

10:45 – 12:00

 

 Zabawy w ogrodzie:

Zajęcia na świeżym powietrzu (w ogrodzie, parku, na łące) w zależności od pogody. Spacery, obserwacja przyrody, zabawy badawcze, gry i zabawy sportowo-ruchowe. W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w salach.

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

12:00 -12.30

 

 

 Obiad:

Kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Ćwiczenia relaksacyjne, przygotowanie do odpoczynku.

13:00 – 14:30

 

 Młodsze dzieci – odpoczynek:

Odpoczynek związany ze słuchaniem czytanych bajek i opowiadań, kołysanek oraz muzyki relaksacyjnej.

Starsze dzieci:

Ćwiczenia relaksacyjne, praca indywidualna z dziećmi, zabawy twórcze, zajęcia dodatkowe, gry dydaktyczne, prace zespołowe, zabawy sportowe, swobodna zabawa dzieci.

14:30 – 15:00

 

 Podwieczorek:

Kształtowanie nawyku samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania.

15:00 – 17:30

 

 

 Rozchodzenie się dzieci:

Zabawy zorganizowane, integracyjne i swobodne, zabawy twórcze, zabawy teatralne (pantomima) Zabawy integracyjne ( z kolegami z innych grup). Pobyt na świeżym powietrzu.