Zebrania podsumowujące I półrocze

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Państwa 4.02.2020 r (wtorek) na zebrania z wychowawcami w grupach,w celu omówienia pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu oraz przedstawienie planów i zamierzeń na kolejne miesiące: 3-4 latki g.16:30, 5-6 latki g.17:00